THIẾT KẾ ĐÈN RỌI CHIẾU ĐIỂM PHILIPS HUE

Ánh sáng Philips HUE cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn cách bạn chiếu sáng không gian của mình. Nếu bạn có thể tưởng tượng về nó, thiết kế nó.

THIẾT KẾ TỐI GIẢN – THẨM MỸ TỐI ĐA

Đơn giản, sang trọng, và làm cho bất kỳ không gian. Các đường thẳng và đồ đạc tinh vi làm cho Perifo ánh sáng phù hợp cho bất kỳ thiết kế nội thất nào.

BIẾN NÓ THÀNH STYLE CỦA RIÊNG BẠN

Với nhiều tùy chọn cho đèn và khả năng di chuyển chúng ở nơi bạn thích, bạn có thể điều chỉnh ánh sáng theo phòng của bạn.

312b5fb5 8df9 4c2c a646 730b4978e776 scaled

Fugato - Argenta

Silver
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Argenta triple spotlight

7,490,000
Black
White
9,490,000
Silver
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Argenta double spotlight

5,490,000
Silver
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Argenta single spotlight

3,690,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Fugato single spotlight

3,690,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Fugato double spotlight

5,490,000
Silver
White
9,490,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Fugato triple spotlight

7,490,000

Runner - Buckram - Pillar

Black
White
5,990,000
Black
White
2,190,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Buckram triple spotlight

3,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Pillar single spotlight

2,690,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Buckram double spotlight

3,990,000
Black
White
2,490,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Runner single spotlight

2,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Buckram single spotlight

2,990,000
Black
White
2,490,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Pillar double spotlight

4,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Runner tripple spotlight

7,490,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Runner double spotlight

5,490,000

Centris

Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Centris 3L Blanca

10,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Centris 3L

10,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Centris 4L

12,990,000
Black
White

Ánh sáng thông minh

Philips HUE Centris 2L

8,990,000