Philips Hue cho phép người dùng điều chỉnh quyền nhất định

Quản lý thành viên trên ứng dụng Philips Hue đã được lên kế hoạch và được thông tin qua các trang Philips Hue từ trước đó. Tuy nhiên, tính năng này vẫn chưa được đưa vào hoạt động trên ứng dụng Hue. Gần đây, một số thông tin về tính năng này càng được mở rộng và xác thực thông tin này.

1. Quyền sử dụng trong tính năng quản lý thành viên

Với tính năng quản lý thành viên trên Philips Hue, bạn có thể cấp quyền cho người dùng một số chức năng nhất định. Được chia ra làm hai quyền sử dụng chính đó là quyền thành viênquản trị viên.

  • Quản trị viên: Nhận tất cả các quyền để kiểm soát và định cấu hình hệ thống này. Bạn có thể tùy chỉnh nhà và các thành viên trong nhà bạn.
  • Thành viên: Được mặc định cho phép điều khiển và điều chỉnh ánh sáng đèn cho tất cả các thành viên.

Điều này có nghĩa là quản trị viên có thể thực hiện tất cả các cài đặt. Chẳng hạn như chỉnh sửa thành viên, thêm và xóa sản phẩm, thiết lập thói quen, v.v.

2. Cài đặt tính năng quản lý thành viên

Tính năng quản lý thành viên đã được người dùng Philips Hue chờ đợi từ khá lâu. Khi mà các chức năng sử dụng quyền riêng tư ngày càng cần thiết với người dùng.

Ví dụ: Điều này hợp lý nếu bạn chỉ muốn cho phép khách hoặc trẻ em điều khiển đèn. Mà không muốn can thiệp sâu vào quá trình thiết lập.

Hiện tại, bạn có thể tìm thấy các cài đặt trong tab Cài đặt > Tài khoản > Trang chủ > Quản lý thành viên. Để sử dụng tính năng thêm quyền điều khiển và cài đặt hoạt động vào lúc này. Tuy nhiên, hiện nay quyền vẫn được lưu trữ với tư cách quản trị viên mặc dù có hiển thị “quyền thành viên“.

Trong vài ngày tới, tính năng quản trị thành viên sẽ được triển khai hoàn toàn. Và cũng sẽ hoạt động trên ứng dụng Philips Hue.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *